th41460127584IsotekEvo3Solus
evo3-solus-largeIsotek-EVO3-Solus-rear
PRIS:9 200 kr med media kort

Isotek Evo 3 Solus nätfilter

Isotek fortsätter att uppdatera och utöka sitt gedigna sortiment med en ny version av Solus. Evo3 Solus ersätter GII Solus och tar platsen som det billigaste nätfiltret i ”Apparatstorlek”.

Här finns det avancerade överslagsskyddet som Keith Martin brukar jämföra med ett avancerat ABS system som kontinuerligt ligger och känner efter överslag och på så sätt kan skydda den anslutna utrustningen utan att begränsa dynamiken i förfarandet.

K.E.R.P (Kirchoffs Equal Resistance Path) jämnar ut motståndet mellan uttagen så att det interna filternätverket effektiviseras och Polaris X effektiviserar elektronflödet vilket fulländar den viktiga isoleringen mellan uttagen.

Varje uttag har också fått en nydesignad individuell Differentialfiltrering som ger Solus optimala förutsättningar att ta hand om alla typer av störningar i våra hem.

Solus har sex uttag med identisk filtrering. Det finns alltså inte två högeffektsuttag här som det gör på t.ex Aquarius och Sigmas. Filtreringen är mer ”All round” och av samma typ som på Sirius. Deltafiltret som hanterar merparten av nätstörningarna har dock förfinats från Sirius och ger en mer kvalitativ filtrering.

Solus är inte en perfekt uppgradering för de som redan har en Sirius. Skillnaden är helt enkelt för liten och den mer naturliga uppgraderingen är därför istället en Aquarius. Däremot är Solus en utmärkt uppgradering från ett enklare filter än Sirius och definitivt en bra ingång till filtrering över huvud taget.

Dessutom kan Solus även vara det bästa alternativet till de som har system som är lite kinkiga med filtrering som t.ex Naim. Den lite mer lindriga, – allmänna filtreringen passar denna typen av elektronik bättre än t.ex den mer komplexa Aquarius eller Sigmas.

Evo3 Solus
Typ:Avancerat Nätfilter
Antal Uttag:6
Nätanslutning:C14 IEC
Maximal Strömstyrka:10A
Total Effekt: 2300 VA
Mått (B x H x D): 444 x 105 x 305 mm
Vikt: 7.5kg