suprasword-1200-80
Art536080_Supra_CombiCon_Bananen_Kabel_Schuh_Set
PRIS:4 985 kr med media kort

Supra Sword Combicom 2 X 2 meter högtalarkablar.

Dessa kablar kan du köpa i valfri längd , priset vi uppger är  2 X 2 meter, kontakta oss för besked om priser i andra längder.

Combicom innebär att kablarna är terminerade med Supras egenpatenterade kontakter där du kan använda gafflar eller banan ( BFA ) kontakter efter ditt eget önskemål.

Supra Sword
Supra Sword högtalarkabel – ett fynd!
Som Supra själva uttrycker det, så vill de bara med största blygsamhet säga att detta är en av de bästa högtalarkablagen, oavsett tillverkare och pris. Total transparens, slitna ord i HiFi-kretsar, men det stämmer väl in på denna patenterade High End-produkt.
Hemligheten är konstruktionen med bifilärlindade litzledare. Kabeln är uppbyggd av 24 isolerade trådar per ledare. 12 av dessa trådar är spirallindade medurs och de resterade 12 moturs. På detta sätt släcks egeninduktansen ut och skineffekten minimeras. Konstruktionen ger kabeln ett induktansfritt och fasstabilt uppträdande. Patenterad av Johnny Svärd.

Hur låter den?
Sword överför de mest komplexa transienter utan deformation. Kabelns konstruktion gör att signalfördröjningen är densamma för alla frekvenser, vilket ger en ren 3-dimensionell närvaro, ett säkert tecken på högsta naturtrogenhet.

Sword säljs enbart terminerad, varför?
P.g.a. den speciella konstruktionen är kontakteringen extremt kritisk (med andra ord inget man gör själv). Termineringen är gjord med kraftig crimping, syretät så materialen förenas.
Sword finns i standardlängderna 2, 3 och 4 meter och både för center- och stereo/fronthögtalare. Andra längder kan specialbeställas.
Sword levereras i en mahognylåda.

Terminering: Gaffel/Banan/BFA kombikontakt. Alla varianter medföljer Sword.